Caută pe Engledo.com:

octombrie 23, 2012

Cuvinte traduse din romana in engleza

Engledo.com va ofera o lista ordonata alfabetic a celor mai uzuale cuvinte din limba romana si traducerea acestora in limba engleza. Daca doriti sa studiati mai aprofundat traducerea unui cuvant din urmatorul tabel va recomandam dictionarul nostru roman englez unde veti gasi traduceri corecte cu fraze uzuale si sfaturi de pronuntie. Deoarece, lista noastră completă de cuvinte traduse din română în engleză conţine peste o mie de cuvinte, ceea ce ar face încărcarea paginii mult mai lentă, pentru a aprofunda o anumita secţiune veţi fi direcţionat către paginile principale de dicţionar din cadrul fiecarei secţiuni.

Română Engleză
abonament / abonat
abur
ac
acasă
accent
(a) accepta
accident
acolo
acoperiş
acţiune
(a) activa
actor
acum
(a) acuza
adânc
(a) adăuga
adecvat
adevăr
(a) aduce
(a) aduna
subscription / subscriber
steam
needle
(at) home
accent / emphasis
(to) accept
accident
there
roof
action
(to) activate
actor
now
(to) charge / accuse
deep
(to) add
appropriate
truth
(to) bring
(to) gather / collect

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera A vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu A

Română Engleză
bagaj
băiat
baie
balanţă
balcon
balenă
bani
bancă
bancher
bancnotă
bancomat
bandă
bandaj
barbă
bărbat
barcă
bârfă
barză
baston
batistă
luggage
boy
bathroom
balance
balcony
whale
money
bank
banker
bill
ATM / cash machine
band
bandage
beard
man
boat
gossip
stork
stick
handkerchief

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera B vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu B

Română Engleză
cadă
cadou
caiet
câine
cal
călcâi
cald
calm
cămaşă
cameră
camion
câmp(ie)
cană
canapea
(a) cânta / cântec
cântar
cap
capabil
capac
capăt
bathtub / tub
gift
notebook
dog
horse
heel
hot
calm
shirt
room
truck
field
cup
sofa
(to) sing / song
scale
head
able
lid
end

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera C vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu C

Română Engleză
da / (a) da
dacă
dans(a)
dar
darnic
datorie
daună
de
deal
deasupra
decembrie
decizie
(a) deconecta
defect
deget
delfin
delicat
demisie
demn
demodat
yes / (to) give
if
dance
but
generous
debt
damage
of
hill
above
December
decision
(to) disconnect
broken
finger
dolphin
delicate
resignation
dignified
unfashionable

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera D vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu D

Română Engleză
ea
echilibru
echipă
echipament
economie
ecran
ecuaţie
(a) edita
educaţie
efect
eficient
egalitate
egoist
ei
el
elastic
elefant
elegant
element
elementar
she / it
balance
team
equipment
economy / savings
screen
equation
(to) edit
education
effect
efficient
equality / tie / draw
selfish / egoistic
they
he / it
elastic / resilient
elephant
elegant / stylish
element
elementary

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera E vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu E

Română Engleză
fabrică / fabricat
fabulos
(a) face
factor
factură
facultate
făină
faliment
fals
familie
fântână
fantomă
fapt
far
fără
făraş
farfurie
farmacie
farmacist
farmec
factory / manufactured
fabulous
(to) do / make
factor
invoice / bill
graduate school
flour / meal
bankruptcy
false / counterfeit / fake
family
fountain / well
ghost
fact / deed
lighthouse / headlight
without
dustpan
plate
pharmacy
pharmacist
charm

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera F vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu F

Română Engleză
(a) gâdila
(a) gâfâi
găină
gălăgie
galben
găleată
galerie
gamă
gambă
gând / (a) gândi
gândac
gară
garaj
garantat
garanţie
gard
gardian
garoafă
(a) găsi
gât
(to) tickle
(to) pant
hen / chicken
noise / clamor
yellow
bucket
gallery
range
calf
thought / (to) think
beetle / bug
(train) station
garage
guaranteed
guarantee
fence
guardsman / warder
carnation
(to) find
neck

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera G vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu G

Română Engleză
haină
haios
hală
halat
halbă
hambar
haos
harnic
hartă
hârtie
coat
funny
hall
robe
mug / tankard
barn
chaos
diligent / hard-working
map
paper

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera H vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu H

Română Engleză
ianuarie
iar
iarbă
iarnă
iaurt
ibric
icoană
icre
ideal
idee
identitate
ieftin
iepure
ieri
iertare / (a) ierta
igienă
ilegal
imaginaţie
imagine
imatur
January
and / again
grass
winter
yogurt
kettle
icon
caviar / roe
ideal
idea
identity
cheap / inexpensive
rabbit
yesterday
forgiveness / (to) forgive
hygiene
illegal / unlawful
imagination
image / picture
immature

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera I vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu I

Română Engleză
jachetă
jalnic
jaluzea
jantă
(a) jefui
jeleu
(a) jena
jenant
jet
jeton
jacket
pathetic
window blind
rim
(to) rob / mug
jelly
embarrass
embarrassing
jet
token

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera J vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu J

Română Engleză
la
labirint
laborator
lac
lacăt
lacom
lacrimi
ladă
lagăr
lamă
lămâie
lampă
lanternă
(a) lămuri
lămurire
lână
lângă
lanţ
lapte
larg
at / to
labyrinth / maze
laboratory
lake
padlock / lock
greedy
tears
crate / box
camp
blade
lemon
lamp
flashlight
(to) clarify
explanation
wool
next / near
chain
milk
large / wide

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera L vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu L

Română Engleză
machiaj
magazin
magie
magnet
mai
maimuţă
maiou
major
majorat
majoritate
majusculă
mal
mălai
maletă
mamă
mână
(a) mânca
mandarină
mandat
mandibulă
makeup
shop / store
magic
magnet
May / more
monkey
undershirt / undervest
major
full age
majority
uppercase / capital letter
shore
cornmeal / hominy
long sleeve T-shirt
mother / parent
hand
(to) eat
tangerine
warrant / mandate
mandible / jaw

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera M vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu M

Română Engleză
naiv
nămol
napolitană
nas / naş
nasture
naţional
nativ
natură
natural
navă
neatent
neatins
nebun
necalificat
necesar
necesitate
neclar
neclintit
necunoscut
nedorit
naive
mud
wafer
nose / godfather
button
national
native
nature
natural
ship / vessel
thoughtless / careless
untouched
crazy / insane
unqualified / unskilled
required / needed
necessity
hazy
firm
stranger / unknown
unwanted

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera N vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu N

Română Engleză
oaie
oală
oameni
oaspete
obez
obiect
obiectiv
obişnuit
obligat
obligaţie
obosit
obositor
obraz
obraznic
observaţie
obsesie
obstacol
(a) obţine
ocazie
ocazional
sheep
pot / saucepan
people
guest
obese
object
objective
usual
forced
obligation
tired
tiring
cheek
naughty
observation / remark
obsession
obstacle
(to) obtain
occasion
occasionally

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera O vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu O

Română Engleză
pace
pachet
pacient
pact
pădure
pagină
pahar
pai
păianjen
pâine
paisprezece
palat
paletă
palmă
palton
pământ
pană / până
pane
panglică
panică
peace
package
patient
pact
forest / wood
page
glass
straw
spider
bread
fourteen
palace
palette / pallet
palm / slap
coat / overcoat
earth / ground
feather / until
breaded
ribbon / tape
panic

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera P vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu P

Română Engleză
răbdare
răbdător
răceală
rachetă
răcire
răcoare
răcoritor
rădăcină
radar
(a) râde
radieră
radio
radiografie
raft
rai
raion
ramă
(a) rămâne
rampă
ramură
patience
patient
coldness
rocket / missile
cool down / cooling
coolness / cool / cold
refreshing
root
radar
(to) laugh
eraser
radio
X-ray / radiography
shelf
heaven
department / section
frame
(to) remain / stay
ramp
branch / twig

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera R vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu R

Română Engleză
sabie
sac
sacoşă
sacou
sacru
săgeată
Săgetător
şah
şaisprezece
sală
salam
salariu
salată
salt / (a) sări
salut / (a) saluta
(a) salva
salvare
sâmbătă
şampon
sănătate
sword
bag
bag
jacket
sacred
arrow
Sagittarius
chess
sixteen
room / hall
salami
salary / wage
salad
jump / (to) jump / skip
greeting / (to) greet
(to) save / rescue
rescue
Saturday
shampoo
health

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera S vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu S

Română Engleză
tabel
tablă
tablou
tăcut
(a) tăia
talent / talentat
talpă
tânăr
tanc
ţânţar
ţap
tapet
ţară
ţăran
ţărm
tastă
tată
taur
tavă
tavan
table
sheet / blackboard
painting
silent / quiet
(to) cut
talent / talented / gifted
sole / base
young
tank
mosquito
goat
wallpaper
country / land
peasant
shore
key
father / pop
bull
tray
ceiling

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera T vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu T

Română Engleză
ud / (a) uda
uimit
uimire / (a) uimi
(a) uita / uitat
ulei
uleios
uliu
ultimul
umăr
umbră
umbrelă
umed
umeraş
(a) umfla
umor
(a) umple
un
unchi
unde
undeva
wet / (to) wet
astonished / surprised
amazement / (to) amaze
(to) forget / forgotten
oil
oily
pigeon hawk
last / the last
shoulder
shadow / shade
umbrella
wet / moist
hanger / clothes hanger
(to) swell / inflate
humor
(to) fill (up)
a / an
uncle
where
somewhere

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera U vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu U

Română Engleză
vacă
val
valabil
valabilitate
vale
valiză
valoare
vamă
vameş
vânătă
vânătaie
vânător
vânt
vânzător
vapor
vapori
var / văr
vară
vârf
vârstă
cow
wave
valid
validity
valley
suitcase
value / worth
customs
custom officer
eggplant
bruise
hunter
wind
seller
ship
vapor / steam
lime / whitewash / cousin
summer / cousin
peak
age

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera V vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu V

Română Engleză
zahăr
zâmbet / (a) zâmbi
zână
zăpadă
zaruri
zarzavat
zăvor
zbor / (a) zbura
(a) zdrobi
zebră
sugar
smile / (to) smile
fairy
snow
dice
vegetables
latch
flight / (to) fly
(to) crush
zebra

Dacă doriţi să studiaţi mai multe cuvinte traduse în limba engleză care încep cu litera Z vă recomandăm să accesaţi această pagină de pe site-ul nostru -> Cuvinte care încep cu Z

Aş vrea să studiez liste mai detaliate ce conţin cuvinte care încep cu una din literele K, Q, W, X, Y, dar nu găsesc link-urile către paginile respective, de ce? În limba română nu sunt foarte multe cuvinte care să înceapă cu una din literele K, Q, W, X sau Y, iar multe din cuvintele care încep cu aceste litere nu sunt foarte uzuale, prin urmare, nu oferim traduceri în limba engleză pentru cuvintele care încep cu una din literele K, Q, W, X sau Y, de asemenea, nu avem o pagină specială cu aceste litere.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Pagini populare:

Alfabetul si pronuntia in engleza
In aceasta lectie oferita de Engledo.com veti invata alfabetul...

Numerele si numeralul in engleza
In aceasta lectie oferita de Engledo.com veti invata numerele...

Cuvinte in engleza
Engledo.com va ofera o lista ordonata alfabetic a celor...

Expresii si formule de salut in engleza
Salutari sau mai bine zis Greetings. In aceasta lectie oferita...

Zilele saptamanii in engleza
In aceasta lectie oferita de Engledo.com veti invata zilele...

Întrebări frecvente:

Aş vrea să ajut comunitatea, ce îmi recomandaţi? Dacă doriţi să fiţi de ajutor pentru persoanele care vor să înveţe limba engleză vă recomandăm să lăsaţi comentarii folositoare la articolele găsite pe Engledo.com

Ce înseamnă "comentarii folositoare"? Un exemplu de comentariu ce poate fi de folos ar fi să scrieţi extra propoziţii ajutătoare în articolele de dicţionar sau să oferiţi sfaturi în lecţiile de curs.

Îmi place Engledo.com aş vrea să cumpăr cartea. Aş vrea să cumpăr dicţionarul. Aveţi un format PDF sau ceva de acest gen la vânzare? Site-ul nostru Engledo.com a fost creat pentru a ajuta utilizatori online sa înveţe gratuit limba engleză prin intermediul internetului, nu suntem un magazin online, nu promovăm propria carte sau alte cărţi. În concluzie, nu avem la vânzare nici un produs din cele menţionate mai sus, deoarece, nu-i ăsta scopul site-ului nostru, dacă doriţi să învăţaţi limba engleză cu noi o puteţi face prin intermediul internetului fără să plătiţi un cent.

Dacă studiez şi învăţ cursul de limba engleză de pe acest site îmi garantaţi ca voi şti limba engleză? Nu oferim nici un fel de asigurări sau garanţii, acest site îşi doreşte să fie un ajutor pentru persoanele dornice să înveţe limba engleză dar nu asigură sau garanteză nimănui nimic. Normal ar fi să vă îmbunătăţiţi cunoştinţele de limba engleză dacă învăţaţi articolele prezente pe acest site, dar pot exista şi persoane cărora site-ul nostru să nu le fie de un real folos, totul este în funcţie de persoană.

Aş vrea să donez o sumă de bani pentru Engledo.com, ce paşi trebuie să urmez? Nu avem implementat un sistem de donaţii, deoarece, momentan nu dorim să primim nici un fel de donaţii de la vizitatori noştri.

Site-uri si pagini web recomandate:

Edvog.com - Health and MedicineScience and TechnologyLanguages and Cultures, Engledo.com - Invata engleza onlineDictionar roman englez, Germado.com - Invata germana onlineDictionar roman german, Inglao.com - Aprender inglés online, Englisco.com - Englisch online lernen, Invata-rapid.com - Invata engleza onlineInvata germana onlineInvata franceza online